SK EN

Technológia:
Hlbokové termické štiepenie
- termicka depolymerizacia

 Proces hlbkového termickeho štiepenia –termicka depolymerizacia sa používa na spracovanie (recykláciu) ojazdených pneumatík . Jedná sa o materiálové zhodnotenie (materiálovú recykláciu),pri ktorom sa získavajú produkty so 100%-nou výťažnosťou. Termické štiepenie – termicka depolymerizacia je založené na použití prietočného reaktora uloženého v peci, do ktorého sa rozdrvené (posekané na veľkosť približne 15-25 cm) ojazdené pneumatiky dávkujú kontinuálne. Unikátnosť zariadenia spočíva v kontinuálnom chemickom procese , ktorý pracuje nepretržito a výsledkom , ktorého sú výstupné produkty stabilne rovnakej vysokej kvality.Na ohrievanie reaktora sa používa vlastný recyklovaný plyn z procesu spaľujúci sa v plynových horákoch nainštalovaných v peci. Proces hlbkového termickeho štiepenia prebieha v uhľovodíkovej atmosfére bez prítomnosti kyslíka teda nejedna sa o spalovanie materialu . Bežne sa pracuje pri teplote do 700 °C . Po termickom štiepení opúšťajú tuhé zvyšky vo forme koksu a ocelovych dratov reaktor v jednej časti,. Rozkladné produkty vo forme pár a plynov reaktor opúšťajú v druhej časti. Pary prechádzajú dvojstupňovým kondenzačným systémom , kde sa vykondenzuje na olej. Získaný plyn sa spaľuje regulovaným spôsobom a nahrádza počas prevádzky externé plynné palivo (bežne zemný plyn alebo LPG).

Naše poslanie – kladná energetická bilancia.

 Zámerom nášho projektu a priemyslovej realizácie je ponúknuť alternatívu k energeticky náročným procesom, od spracovania odpadových pneumatík. Prínosom nášho procesu je neporovnateľne nižšia energetická náročnosť oproti existujúcim konvenčným procesom. Náš technologický proces hlbokého termického štiepenia má zlomkový energetický nárok. V súčasnosti je výťažnosť zhruba na 45% kvapalných produktov,40% tuhej frakcie–koksu, 6%plynnej frakcie, 9% ocelových drátov.

 Najväčším prínosom nami koncipovanej, technologicky realizovanej a priemyselne využívanej recyklačnej technológie spracovania odpadov je splnenie podmienok BAT, že je mozne produkty využívať nie len majú modernú a ekologickú využiteľnosť v chemickej technológii, petrochémii, uhlíkových technológiách, nanotechnológiach, či dokonca v kozmetickom priemysle alebo pri výrobe detergentov. Tymito moznostami vyuzitia naplnaju podmienky obehoveho hospodarstva.